Dr. Samu Ágnes

Megújuló állandóság

Föld napja 2020
2020.04.22.

Az összetartó közösségek jellemzően egyszerre törekednek az állandóság fenntartására és a változás elősegítésére. Az állandóság kiszámíthatóvá teszi a világot, és biztonságot nyújt. Ugyanakkor ezek a közösségek segítenek a változás megvalósításában is, ami a haladás, a fejlődés lehetőségét adja. Változás és állandóság – egymással ellentétes irányú, mégis egymástól elválaszthatatlan jelenségek.
Számomra a Kölcsey Gimnázium ezt a közösséget és összetartozó kettősséget jelenti: életem folyamatosan megújuló szerepeket és feladatokat adó állandó színtere. Most egy olyan Jó Ügy követe szeretnék lenni, ami ezt a közösséget szolgálja. Segítséget kérek, hogy szebbé varázsolhassuk az épület bejárati részét, ahol a névadó szobra áll. Kérlek benneteket, adományaitokkal tegyétek lehetővé ezt a megújulást! Támogassátok ezt a kezdeményezést, hogy az iskola épületébe belépőket fogadó látvány azt éreztesse, hogy a hagyomány méltó fenntartása az újjáalakulás által az állandóságot is sugallja!
Főoldal / Jó Ügyek támogatóinak / Követek és vállalásaik

Értékmentés és értékteremtés a Kölcsey Gimnáziumban

A Kölcsey Ferenc Gimnázium szecessziós, helyi védettség alatt álló épület. Az iskolapalota egyre romló állapotát szeretnénk megállítani. Az épületbe érkező jelenleg lehangoló képpel találkozik. Célunk, hogy eltávolítsuk a 1970-es években felrakott, jelenleg lehulló, töredező csempéket. Majd feltárjuk a pillérkötegek gyönyörű íveit, és a főbejáratot, az eredeti állapotot szem elött tartva restaurátori igényességgel helyre állíttassuk.

Jelenleg a fogadó tér egyetlen különlegessége a Kő Pál alkotta Kölcsey-szobor. A műalkotás környezetének izgalmas megújítása lesz egy 12 m2 –es növényfal. Ha álmaink megvalósulnak, akkor a Föld Napján, április 22-én közös növényültetéssel avathatjuk fel a megszépült épületrészt. Teendők a későbbiekben is lesznek. A növényfalat ápolni, az épülettel törődni, a belső terek megújítását folytatni kell. Kölcsey szellemében: hatni, alkotni, gyarapítani. 

 

Adományozók listája

2020-02-11 R. Csaba 10 000Ft
2020-02-11 Hartmann Teréz 10 000Ft
2020-02-11 anonym 10 000Ft
2020-02-12 Bea 10 000Ft
2020-02-12 Kriszta 10 000Ft
2020-02-15 Laca 10 000Ft :-)
2020-02-17 W. Gyuri 10 000Ft
2020-02-18 Solus 50 000Ft
2020-02-18 anonim 100 000Ft
2020-02-21 Nagy Blanka és Nagy Béla 30 000Ft
2020-03-10 anonym 5 000Ft
2020-03-11 anonym az összeg nem publikus

Kapcsolódó esemény - Föld napja 2020

2020-02-22

1970-BEN KEZDŐDÖTT

Az első Föld napján, Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére, 1970. április 22-én 20 millió amerikai emelte fel szavát a természetért. Ez a történelmi jelentőségű esemény az Egyesült Államokban – és az ország határain túl is – fontos változásokat hozott: az USA-ban szigorú törvények születtek
a levegő és a vizek védelmére, új környezetvédő szervezetek alakultak, és több millió ember tért át ökológiailag érzékenyebb életvitelre.

1990-BEN VILÁGMOZGALOMMÁ VÁLT

Húsz évvel később Denis Hayes és barátai, az ökológiai válság jeleit – a bioszféra pusztulását, az ipari szennyezést, az őserdők irtását, a sivatagok terjeszkedését, az üvegházhatást, az ózonlyukakat, a veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a savas esőt, az óceánok szennyezettségét stb. – látva kezdeményezték, hogy az 1990-es évek a környezet évtizedeként a közös felelősségre hívják fel a figyelmet.

Ennek érdekében Denis Hayes és barátai 1989-ben Kaliforniában létrehozták a Föld Napja Nemzetközi Hírközpontot, és havonta küldtek hírlevelet a világ minden országába, hogy a városi tömeg-felvonulásoktól kezdve szabadegyetemi előadásokig, faültetéstől a hulladékok újrahasznosításának megszervezéséig, a nemzetközi hírközlési rendszerek bevonásától falusi majálisokig sokféle akcióval ünnepeljék április 22-én a Föld napját a világ minden országában, a környezetbarát, fenntartható társadalom közös vágyával. Több mint 140 ország 200 millió környezetért aggódó polgára, civil szervezetek válaszoltak felhívásukra, és városok, falvak, iskolák, környezetvédő szervezetek mind-mind saját szervezésű programmal, a legkülönfélébb módon tették emlékezetessé és világméretűvé ezt a napot.