Pivárcsi István

Zöld falak

Föld napja 2020
2020.04.22.

A Kölcsey Ferenc Gimnázium értékmentő programjának részeként iskolánk méltatlan állapotban lévő műemlék (mint az egész épület) főlépcsőházának megszépítését – felújítását tűztük ki célul. Ennek részeként a lehullott vakolatot és a csempéket javítanánk és pótolnánk, valamint egy növényekből álló zöldfalat is elképzeltünk.
Kiderült, hogy a fenntartótól és pályázaton nyert pénzekből messze nem jön össze annyi pénz, amely e terv megvalósításához szükséges. Ezért a program egyik nagyköveteként arra kérlek benneteket, hogy amennyiben ezt megtehetitek, némi pénzbeli adománnyal segítsétek elő ennek a szép és nemes tervnek a megvalósulását. Segítsétek elő, hogy iskolaépületünk egykori fényének legalább egy kis részét visszanyerhessük.
Végezetül álljon itt az univerzális József Attila világot átfogó, így ezt a helyzetet (kérést) is tűpontosan leíró látomása: Én elsősorban Attila vagyok, s csak azután József.
Köszöntettel és szeretettel: Pivárcsi István (Pivi)
Főoldal / Jó Ügyek támogatóinak / Követek és vállalásaik

Értékmentés és értékteremtés a Kölcsey Gimnáziumban

A Kölcsey Ferenc Gimnázium szecessziós, helyi védettség alatt álló épület. Az iskolapalota egyre romló állapotát szeretnénk megállítani. Az épületbe érkező jelenleg lehangoló képpel találkozik. Célunk, hogy eltávolítsuk a 1970-es években felrakott, jelenleg lehulló, töredező csempéket. Majd feltárjuk a pillérkötegek gyönyörű íveit, és a főbejáratot, az eredeti állapotot szem elött tartva restaurátori igényességgel helyre állíttassuk.

Jelenleg a fogadó tér egyetlen különlegessége a Kő Pál alkotta Kölcsey-szobor. A műalkotás környezetének izgalmas megújítása lesz egy 12 m2 –es növényfal. Ha álmaink megvalósulnak, akkor a Föld Napján, április 22-én közös növényültetéssel avathatjuk fel a megszépült épületrészt. Teendők a későbbiekben is lesznek. A növényfalat ápolni, az épülettel törődni, a belső terek megújítását folytatni kell. Kölcsey szellemében: hatni, alkotni, gyarapítani. 

 

Adományozók listája

2020-02-11 Pivárcsi Benedek 10 000Ft Jó ügyért szívesen ;)
2020-02-11 Egy volt diák az összeg nem publikus
2020-02-11 anonym 40 000Ft
2020-02-11 Egy volt diák 20 000Ft
2020-02-11 anonym 5 000Ft
2020-02-11 Éva 5 000Ft Drága Tanár úr, legelső E(sport) osztályából...Éva
2020-02-11 Hajdú Gergő 5 000Ft Hajrá!
2020-02-11 Szeift Ádám 10 000Ft
2020-02-11 HS 50 000Ft Az első sportosztályod emlékére :)))
2020-02-11 Niki 5 000Ft Drága Tanár úr! Évához csatlakozom a legelső E (sport)osztályából.
2020-02-12 François 5 000Ft Kitartàs!
2020-02-12 P az összeg nem publikus Sokan, sokat köszönhetünk Neked...!
2020-02-12 anonym 10 000Ft Hogy olyan legyen, mint az emlékeinkben.
2020-02-12 KingaDani 10 000Ft
2020-02-12 judit.grosz@outlook.com 10 000Ft
2020-02-14 anonym 25 000Ft Hajrá!!!
2020-02-15 anonym 15 000Ft
2020-02-21 E osztály 99-04 70 000Ft A legjobb sportosztálytól szeretettel!:D
2020-03-18 Hölter Ivett 10 000Ft
2020-03-19 klingreka 10 000Ft

Kapcsolódó esemény - Föld napja 2020

2020-02-22

1970-BEN KEZDŐDÖTT

Az első Föld napján, Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére, 1970. április 22-én 20 millió amerikai emelte fel szavát a természetért. Ez a történelmi jelentőségű esemény az Egyesült Államokban – és az ország határain túl is – fontos változásokat hozott: az USA-ban szigorú törvények születtek
a levegő és a vizek védelmére, új környezetvédő szervezetek alakultak, és több millió ember tért át ökológiailag érzékenyebb életvitelre.

1990-BEN VILÁGMOZGALOMMÁ VÁLT

Húsz évvel később Denis Hayes és barátai, az ökológiai válság jeleit – a bioszféra pusztulását, az ipari szennyezést, az őserdők irtását, a sivatagok terjeszkedését, az üvegházhatást, az ózonlyukakat, a veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a savas esőt, az óceánok szennyezettségét stb. – látva kezdeményezték, hogy az 1990-es évek a környezet évtizedeként a közös felelősségre hívják fel a figyelmet.

Ennek érdekében Denis Hayes és barátai 1989-ben Kaliforniában létrehozták a Föld Napja Nemzetközi Hírközpontot, és havonta küldtek hírlevelet a világ minden országába, hogy a városi tömeg-felvonulásoktól kezdve szabadegyetemi előadásokig, faültetéstől a hulladékok újrahasznosításának megszervezéséig, a nemzetközi hírközlési rendszerek bevonásától falusi majálisokig sokféle akcióval ünnepeljék április 22-én a Föld napját a világ minden országában, a környezetbarát, fenntartható társadalom közös vágyával. Több mint 140 ország 200 millió környezetért aggódó polgára, civil szervezetek válaszoltak felhívásukra, és városok, falvak, iskolák, környezetvédő szervezetek mind-mind saját szervezésű programmal, a legkülönfélébb módon tették emlékezetessé és világméretűvé ezt a napot.